Saturday, August 12, 2006

Kambeng mahu bebas seperti kamu.

7 Comments:

Anonymous oja said...

wah agaknya berapa liter susu kambing boleh dpt?

8/12/2006 05:35:00 AM  
Blogger tumpanglalu said...

cmna ya kambing begerak bebas tanpa rasa kekok terjejas oleh kantung susu? hmm kuasa Yang Maha Esa..

8/12/2006 09:18:00 AM  
Blogger jarri said...

wargh!!
kambing pon jalan.

8/12/2006 10:38:00 AM  
Blogger bali said...

kambeng ni kacak. boleh dapat setin susu kambeng anlene.

8/12/2006 11:14:00 PM  
Anonymous an_urb said...

fresh milk!

8/14/2006 09:58:00 AM  
Blogger eatthatfish said...

kambingbersiullaluencikkarimdudukmencangkungcangkulygdigunaselsemaburunglalulintasdibenakangrumahsetinggandigunungberapiserayaberkatakambingituseksi..

8/18/2006 04:07:00 AM  
Blogger eatthatfish said...

kambingmulabersiulpempersdibuangsungaiygbersihseluartersangkutpakkarimterlihatlalulintaskediammenterijatuhkedalamperiukbesilalu berkatakambingituseksi..

8/18/2006 04:09:00 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home